DECIZIE nr.1 din 8 ianuarie 2002
a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea gradului de deschidere a pieței interne a gazelor naturale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 40/21 ian. 2002

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

în temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 946 din 18 decembrie 2001,

având în vedere consumul intern total de 15.854,5 milioane m3 înregistrat pe piața internă a gazelor naturale în anul 2001, conform Adresei nr. 35 din 7 ianuarie 2002 a Operatorului de piață organizat în cadrul Dispeceratului Național de Gaze Naturale din structura Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș,

emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se stabilește gradul de deschidere a pieței interne a gazelor naturale la un nivel de până la 25% din consumul intern total înregistrat pe piața gazelor naturale în anul 2001.

Art. 2. - Consumul anual total alocat consumatorilor eligibili pentru anul 2002, corespunzător gradului de deschidere a pieței interne de gaze naturale stabilit la art. 1, este de 3.963,625 milioane m3.

Art. 3. - Acreditarea unor noi consumatori eligibili și reconfirmarea acreditării în cazul celor deja existenți se vor realiza de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale potrivit prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 946 din 18 decembrie 2001.

Art. 4. - Agenții economici care au depus cereri de acreditare potrivit prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 2 din 16 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 bis din 26 ianuarie 2001, au obligația de a-și completa cererea de acreditare și documentația aferentă până la data de 20 februarie 2002 inclusiv. În același termen consumatorii eligibili existenți vor înainta Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, pentru reconfirmarea acreditării, documentele prevăzute de regulamentul menționat la art. 3.

Art. 5. - Departamentul prețuri, tarife, reglementări comerciale și protecția consumatorilor și Serviciul legislație, contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Gheorghe Radu

București, 8 ianuarie 2002.
Nr. 1


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.