DECRET nr.41 din 14 ianuarie 2002
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum și acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.61 (67) și, respectiv, prin Rezoluția MSC.101 (73) ale Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 și, respectiv, la 5 decembrie 2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 59/28 ian. 2002

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 99 alin. (1) din Constituția României,

Președintele României decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2001 privind acceptarea de către România a Codului internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum și acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.61 (67) și, respectiv, prin Rezoluția MSC.101 (73) ale Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 și, respectiv, la 5 decembrie 2000, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 14 ianuarie 2002.
Nr. 41.


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 17:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.