ORDONANȚĂ nr.2 din 24 ianuarie 2002
privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002
Textul actului publicat în M.Of. nr. 66/30 ian. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. I pct. II.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. - (1) Plafonul de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002 se stabilește la suma de 3.400 milioane dolari S.U.A.

(2) Se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, să contracteze și să garanteze în anul 2002 împrumuturi externe în limita sumei prevăzute la alin. (1), în condițiile și în scopurile prevăzute de Legea datoriei publice nr. 81/1999.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 24 ianuarie 2002.
Nr. 2.


Vineri, 09 decembrie 2022, 17:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.