HOTĂRÂRE nr.90 din 7 februarie 2002
privind eliberarea domnului Dumitru Tătaru din funcția de prefect al județului Ilfov
Textul actului publicat în M.Of. nr. 110/8 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și în baza dispozițiilor art. 130 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Domnul Dumitru Tătaru se eliberează din funcția de prefect al județului Ilfov.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 7 februarie 2002.
Nr. 90.


Vineri, 09 decembrie 2022, 16:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.