HOTĂRÂRE nr.103 din 7 februarie 2002
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Reșița, județul Caraș-Severin
Textul actului publicat în M.Of. nr. 110/8 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice și ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 cu suma de 13.000.000 mii lei, pentru județul Caraș-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, și alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Reșița, județul Caraș-Severin, pentru suplimentarea bugetului local la capitolul "Asistență socială, ajutoare și indemnizații".

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 7 februarie 2002.
Nr. 103.


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 01:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.