ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.10 din 7 februarie 2002
pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 128/18 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.361 din 29 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexele nr. 1A, nr. 1B și nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1A, nr. 1B și nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.

Art. II. - Cuantumul valorii de referință sectorială, prevăzută în anexele nr. 1B și nr. 2, se va indexa prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creșterea prețurilor de consum.

Art. III. - (1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică începând cu data de 1 martie 2002.

(2) Pe data prevăzută la alin. (1) se abrogă art. I pct. 22 și 23 și art. I1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.251 din 6 iunie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 647/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.21 din 16 ianuarie 2002.

Art. IV. - Legea nr. 142/1999, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 7 februarie 2002.
Nr. 10.


ANEXA Nr. 1A

FUNCȚIILE ȘI COEFICIENȚII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea indemnizațiilor personalului din conducerea cultelor religioase și a unităților de cult recunoscute în România, asimilate funcțiilor de demnitate publică

Valoarea de referință sectorială la nivelul lunii martie 2002 = 1.638.000 lei.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                Numărul maxim   Coeficientul
crt. Funcția                            de posturi*)  de multiplicare
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Patriarh                               1       20,300
2.  Mitropolit                             10       18,700
3.  Arhiepiscop, șef rabin, muftiu, episcop - șef de cult        15       17,600
4.  Episcop, președinte uniune, prim-delegat, episcop vicar patriarhal 31       15,400
5.  Episcop vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu vicar  23       13,000
----------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


ANEXA Nr.1B

FUNCȚIILE ȘI COEFICIENȚII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din conducerea cultelor religioase și a unităților de cult recunoscute în România

Valoarea de referință sectorială la nivelul lunii martie 2002 = 1.181.000 lei.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                       Numărul maxim   Coeficientul
crt. Funcția                                  de posturi*)  de multiplicare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Vicepreședinte uniune, delegat, vicar independent, vicar administrativ     37  6,000
   patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal
2.  Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial 31  5,200
3.  Consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop,  549  3,600
   secretar la Cancelaria Sfântului Sinod
4.  Stareț, superioară, egumen                           365  2,700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


ANEXA Nr. 2

PERSONALUL CLERICAL
angajat în unitățile care aparțin cultelor religioase recunoscute în România

Valoarea de referință sectorială la nivelul lunii martie 2002 = 1.181.000 lei.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                         Numărul maxim      Coeficientul de multiplicare
crt. Funcția                     de posturi*)  -------------------------------------------
                                       minim        maxim
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preot, diacon, vestitor, pastor, imam         13.800
1. Cu studii superioare                10.127
  - grad I                       1.565         1,755        2,310
  - grad II                      3.860         1,470        1,950
  - definitiv                     2.161         1,370        1,855
  - debutant                      2.541         1,300         -
2. Cu studii medii                   3.673
  - grad I                        315         1,370        1,855
  - grad II                       772         1,300        1,635
  - definitiv                     1.445         1,290        1,540
  - debutant                      1.141         1,290         -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


Vineri, 02 decembrie 2022, 22:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.