ORDIN nr.180.260/1/22 din 2002
al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 136/21 feb. 2002

Ministrul finanțelor publice, guvernatorul Băncii Naționale a României și președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) și ale art. 12 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215 din 17 mai 1999, în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.12 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.203 din 1 iunie 1998, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.210 din 11 august 1994, cu modificările și completările ulterioare,
emit următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875 din 21 mai 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.450 din 8 august 2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin operațiunile cu titluri de stat se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr.2/1997 privind operațiuni cu titluri de stat derulate prin Banca Națională a României în calitatea sa de agent al statului.“

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) La data de 1 iunie 2002 Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/1997 privind operațiuni cu titluri de stat derulate prin Banca Națională a României în calitatea sa de agent al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.66 din 16 aprilie 1997, se abrogă.“

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache


Vineri, 01 martie 2024, 04:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.