LEGE nr.43 din 16 februarie 1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agentiei Naționale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere
Textul actului publicat în M.Of. nr. 87/24 feb. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64 din 23 octombrie 1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.291 din 27 octombrie 1997, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 litera e) va avea următorul cuprins:

"e) gestionarea programelor și fondurilor interne și externe ce vizează restructurarea și dezvoltarea zonelor miniere."

2. Articolul 6 devine articolul 4.

3. Articolul 4 devine articolul 5.

4. Articolul 5 devine articolul 6.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

București, 16 februarie 1998.
Nr. 43.


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 01:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.