LEGE nr.174 din 10 aprilie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 254/16 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142 din 25 octombrie 2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.700 din 5 noiembrie 2001, cu următoarea modificare:

- La punctul 3 al articolului unic, articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Administrația Națională a Rezervelor de Stat poate conveni cu societățile comerciale și regiile autonome compensarea datoriilor acestora, nerambursate la scadență și a penalităților aferente, cu produse prevăzute în nomenclatorul rezervelor de stat, precum și cu servicii de natura conservării și depozitării produselor respective, prestate de debitori, achiziționate în condițiile legii."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 aprilie 2002.
Nr. 174.


Vineri, 08 decembrie 2023, 15:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.