LEGE nr.177 din 11 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
Textul actului publicat în M.Of. nr. 258/17 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.725 din 14 noiembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Cetățenii români care călătoresc, în scopuri particulare, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, pentru care nu este necesară viza de intrare, trebuie să prezinte la ieșirea din țară:

a) asigurarea medicală;
b) biletul de călătorie dus-întors sau cartea verde a autoturismului;
c) o sumă minimă în valută liber convertibilă la vedere sau cărți de credit pentru conturi în valută, pentru fiecare persoană, într-un cuantum corespunzător sumelor de referință determinate de autoritățile naționale ale statelor de destinație sau de tranzit, proporțional cu durata șederii, dar nu mai puțin de 5 zile."

2. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul cetățenilor români care călătoresc în țările cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale pentru acordarea asistenței medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătății.

(2) Lista țărilor cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale pentru acordarea asistenței medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătății va fi întocmită și aprobată prin ordin comun al ministrului de interne și al ministrului sănătății și familiei, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

București, 11 aprilie 2002.
Nr. 177.


Marți, 05 decembrie 2023, 14:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.