LEGE nr.179 din 11 aprilie 2002
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 258/17 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.111 din 27 august 1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, emisă în temeiul art. 1 pct. 17 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.324 din 29 august 1998.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 11 aprilie 2002.
Nr. 179.


Duminică, 21 aprilie 2024, 05:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.