LEGE nr.178 din 11 aprilie 2002
privind abrogarea art. 71 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase
Textul actului publicat în M.Of. nr. 258/17 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 71 din Decretul nr.177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, publicat în Monitorul Oficial nr. 178 din 4 august 1948, introdus prin Decretul nr.410/1959 privind completarea Decretului nr.177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 19 noiembrie 1959, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 11 aprilie 2002.
Nr. 178.


Duminică, 21 aprilie 2024, 05:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.