LEGE nr.201 din 16 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A.
Textul actului publicat în M.Of. nr. 280/25 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț exterior (Bancorex) - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.312 din 30 iunie 1999, cu următoarea modificare:

- Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se autorizează Agenția de Valorificare a Activelor Bancare să preia active bancare supuse valorificării de la Banca Română de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A., în sumă de 1.677,856 miliarde lei. Activele bancare supuse valorificării vor fi preluate în condițiile prevăzute la art. 8 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/1999."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 aprilie 2002.
Nr. 201.


Marți, 23 iulie 2024, 04:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.