LEGE nr.267 din 15 mai 2002
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 343/23 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114 din 30 iunie 1999 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.312 din 30 iunie 1999.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 martie 2002, cu res- pectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

București, 15 mai 2002.
Nr. 267.


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 01:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.