LEGE nr.287 din 15 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei
Textul actului publicat în M.Of. nr. 344/23 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124 din 8 octombrie 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.644 din 15 octombrie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) La expirarea mandatului președintelui membrii consiliului de administrație vor alege un nou președinte dintre membrii consiliului de administrație pentru perioade succesive de câte un an, în condițiile de cvorum și de vot prevăzute la art. 14. Aceeași persoană nu poate ocupa funcția de președinte mai mult de două mandate succesive.”

2. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Reprezentanții sectorului privat, inclusiv experții în domeniul financiar, sunt numiți de președintele consiliului de administrație pe baza propunerilor asociațiilor patronale și profesionale.”

3. La articolul 15, alineatele (1) și (7) vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) În vederea evaluării cererilor de finanțare ale beneficiarilor consiliul de administrație numește un comitet de investiții compus din 3-5 persoane, dintre care 2-3 persoane vor fi experți în domeniul financiar.
.........................................................................................
(7) Membrii comitetului de investiții vor primi o remunerație egală cu aceea a membrilor consiliului de administrație.”

4. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BODGAN NICULESCU-DUVĂZ

București, 15 mai 2002.
Nr. 287.


Joi, 02 februarie 2023, 20:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.