LEGE nr.292 din 15 mai 2002
privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 365/30 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, își organizează și își desfășoară activitatea în baza bugetelor de venituri și cheltuieli, pentru fiecare exercițiu financiar.

Art. 2. - (1) Proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare se întocmesc anual de către acestea, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Modul de fundamentare, întocmire și execuție a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare este urmărit de ministerul coordonator.

(3) Bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 15 mai 2002.
Nr. 292.


Duminică, 02 aprilie 2023, 15:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.