HOTĂRÂRE nr.530 din 30 mai 2002
privind acordarea unui ajutor financiar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 371/1 iun. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată și modificată prin Legea nr. 366/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 200 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pe anul 2002, doamnei Pană Ana, cu domiciliul în municipiul Călărași, Str. Zăvoiului bl. 21, sc. E, et. 2, ap. 12, județul Călărași, pentru repatrierea trupului neînsuflețit al soțului său Pană George, decedat în Spania, și pentru înmormântarea acestuia.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 mai 2002.
Nr. 530.


Joi, 30 martie 2023, 23:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.