ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.69 din 13 iunie 2002
pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
Textul actului publicat în M.Of. nr. 425/18 iun. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Litera a) a articolului 45 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.178 din 31 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) în asistența medicală primară și de specialitate, prin tarif pe persoană asigurată, prin tarif pe serviciu medical sau prin sumă fixă negociată care se decontează pentru un pachet de servicii, după caz;”.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 13 iunie 2002.
Nr. 69.


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 01:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.