LEGE nr.387 din 13 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 469/1 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.823 din 20 decembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) asociații de crescători de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum și crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice - acele persoane care desfășoară activități de creștere, exploatare a animalelor sau produc nutrețuri combinate."

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Construcțiile zootehnice dezafectate, aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, vor fi atribuite în folosință gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către Agenția Domeniilor Statului."

3. La articolul 3, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"(6) În vederea asigurării necesarului de furaje crescătorii de animale prevăzuți la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite construcții zootehnice dezafectate, vor beneficia de drepturile și obligațiile prevăzute în Legea zootehniei nr. 72/2002."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 29 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 13 iunie 2002.
Nr. 387.


Vineri, 01 martie 2024, 03:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.