LEGE nr.366 din 7 iunie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe
Textul actului publicat în M.Of. nr. 476/3 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.154 din 21 noiembrie 2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.761 din 29 noiembrie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 6, articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Serviciul de Informații Externe avizează accesul la documente secrete, cifrul de stat și armament pentru personalul din cadrul ministerelor și al altor instituții publice, care desfășoară activitate de lungă durată în afara țării, cu excepția celui aparținând Ministerului Apărării Naționale."

2. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Selecționarea, încadrarea, acordarea gradelor și înaintarea în grad și în funcții, transferarea, trecerea în rezervă, încetarea sau desfacerea contractului individual de muncă al personalului Serviciului de Informații Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, Statutului cadrelor militare și regulamentelor militare, precum și altor dispoziții legale. Serviciul de Informații Externe ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul instituției, prin structurile proprii, prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici."

3. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

"(2) Terenurile și clădirile unde își desfășoară activitatea Serviciul de Informații Externe sunt bunuri proprietate publică a statului."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 7 iunie 2002.
Nr. 366.


Marți, 26 septembrie 2023, 01:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.