LEGE nr.431 din 27 iunie 2002
privind înființarea comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița
Textul actului publicat în M.Of. nr. 497/10 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița, având în componență satele: VulcanaPandele, Gura Vulcanei, Toculești și Lăculețe-Gară. Reședința comunei Vulcana-Pandele se stabilește în satul Vulcana-Pandele.

(2) Comuna Brănești are în componență satele Brănești și Priboiu, iar ca reședință satul Brănești.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților publice locale în comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Vulcana-Pandele.

Art. 3. - (1) Consiliul Județean Dâmbovița și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Dâmbovița și Consiliul Local al Comunei Brănești, vor repartiza veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Brănești între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Vulcana-Pandele vor fi administrate și gestionate prin autoritățile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, în limitele prevederilor aprobate în anul 2002, pe ansamblul județului Dâmbovița.

(3) Bugetul comunei Vulcana-Pandele pe anul 2002 se va elabora de către delegații prevăzuți la alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Dâmbovița.

(4) Operațiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Brănești și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Vulcana-Pandele.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritățile administrației publice locale din comuna Brănești, județul Dâmbovița, vor funcționa în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 27 iunie 2002.
Nr. 431.


Marți, 23 iulie 2024, 06:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.