ORDONANȚĂ nr.50 din 31 iulie 2002
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 579/5 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct.IV.8 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.350 din 29 iunie 2001, aprobată prin Legea nr. 732/2001, se prorogă cu 90 de zile.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 31 iulie 2002.
Nr. 50.


Luni, 27 martie 2023, 17:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.