HOTĂRÂRE nr.853 din 16 august 2002
privind acordarea unor ajutoare financiare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 635/28 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 366/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 2.952.900 mii lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pe anul 2002, familiilor și persoanelor singure din județele Hunedoara, Arad, Bacău, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Giurgiu, Harghita, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și municipiul București, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Răzvan Ionuț Cirică,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 august 2002.
Nr. 853.


ANEXĂ

...................


Vineri, 31 martie 2023, 00:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.