HOTĂRÂRE nr.1.002 din 10 septembrie 2002
privind acordarea unui ajutor umanitar populației sinistrate din județul Suceava, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada iulie-august 2002
Textul actului publicat în M.Of. nr. 684/17 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 8 alin. 5 și 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 330 milioane lei, populației din județul Suceava, afectată de fenomenele meteorologice nefavorabile din perioada iulie-august 2002, constând în 100 tone grâu din rezervele de stat.

Art. 2. - (1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finanțare privind anii precedenți și alte surse, cantitatea de produs aprobată a fi scoasă din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, la prețul de înregistrare, pe baza avizului de expediție și însoțire a mărfii, precum și a procesului-verbal de predare-primire semnat de împuterniciții desemnați de Prefectura Județului Suceava.

(2) Finanțarea acumulării pentru reîntregirea stocului, în limita nivelului aprobat prin nomenclator, se asigură în anul 2003 din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produsului până la locul indicat de Prefectura Județului Suceava se va efectua cu mijloace auto ale unor societăți comerciale angajate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat prin negociere cu o singură sursă, conform prevederilor art. 12 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/2002.

(2) Cheltuielile de încărcare și transport ale produsului, precum și alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei acțiuni se suportă de Administrația Națională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în condițiile art. 5 alin. 4 și ale art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Distribuirea produsului către populația sinistrată se va face de către Prefectura Județului Suceava, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea sub orice formă a destinației produsului acordat ca ajutor umanitar din rezervele de stat este interzisă și atrage răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală, după caz.

Art. 4. - (1) Prefectura Județului Suceava va justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în condițiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr.371/1993 privind acordarea, în primă intervenție, a ajutoarelor umanitare populației sinistrate, ca urmare a unor situații excepționale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produsului vor fi păstrate la sediul Prefecturii Județului Suceava în vederea punerii lor la dispoziție organelor de control abilitate.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat,
Adrian Gurău

București, 10 septembrie 2002.
Nr. 1.002.


Sâmbătă, 25 mai 2024, 15:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.