DECRET nr.150 din 19 iunie 1974
privind modificarea unor legi si decrete
Textul actului publicat în B.Of. nr. 83/19 iun. 1974

In scopul punerii de acord a prevederilor unor legi si decrete cu modificarile aduse Constitutiei prin Legea nr. 1 din 28 martie 1974,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

Art. 1. - Articolul 9 litera e) si prima fraza din articolul 12 din Legea nr. 15/1972 cu privire la organizarea si functionarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1. "e) sa propuna organelor an drept revocarea persoanelor care detin o functie electiva, precum si a celor numite prin decret prezidential ori hotarare a Consiliului de Ministri";

2. "Art. 12. - Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale este format din presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinti, secretar general si membri, numiti prin decret prezidential".

Art. 2. - Articolul 21 alineatul 5 din Legea nr. 3/1973*) privind Consiliul Organizatiei Economice-Sociale se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintele si secretarul general sunt numiti prin decret prezidential".

*) Legea nr. 3/1973 a mai fost modificata prin Decretul nr.499/1973, reprodus an Colectia de Legi si Decrete nr. III/1973, pag. 251.

Art. 3. - Articolul 31 alineatul 2 si articolul 35 din Legea nr. 2/1973 privind Curtea Superioara de Control Financiar se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1. "Competenta consiliului curtii se aproba prin decret prezidential, la propunerea presedintelui Curtii Superioare de Control Financiar".

2. "Art. 35. - Presedintele Curtii Superioare de Control Financiar, prim-vicepresedintele, vicepresedintii si secretarul general sunt numiti prin decret prezidential. Atributiile prim-vicepresedintelui, vicepresedintilor si secretarului general se stabilesc de Consiliul Curtii Supreme de Control Financiar".

Art. 4. - Articolul 12 alineatul 2 din Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Presedintele si prim-vicepresedintele se numesc prin decret prezidential si sunt membri ai Consiliului de Ministri".

Art. 5. - Articolul 5 alineatul 3 si articolul 6 din Legea nr. 15/1971*) pentru organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1. "Numirea an colegiu a consilierilor permanenti se face prin decizie prezidentiala, la propunerea presedintelui Consiliului Legislativ".

2. "Art. 6. - Consiliul Legislativ are an conducerea sa un presedinte si un prim-vicepresedinte, numiti prin decret prezidential".

*) Legea nr. 15/1971 a mai fost modificata prin Decretul nr.163/1973, reprodus an C.L.D. nr. I/1973, pagina 384.

Art. 6. - Articolul 4 alineatul 1 din Legea nr. 3/1971*) privind anfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Demografie, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - Comisia Nationala de Demografie este alcatuita din presedinte, trei vicepresedinti si membri. Presedintele si vicepresedintii sunt numiti prin decret prezidential, iar membrii prin decizie prezidentiala; prin aceeasi decizie unul dintre membrii este desemnat secretar al comisiei".

*) Legea nr. 3/1971, republicata, este reprodusa an C.L.D. nr. I/1974, la pagina 278.

Art. 7. - Articolul 3 litera i) din Legea nr. 5/1969 privind anfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"i) examineaza si propune Marii Adunari Nationale, Consiliului de Stat sau, dupa caz, Presedintelui Republicii Socialiste Romania, proclamarea starii de necesitate, mobilizarea partiala sau generala, precum si declararea starii de razboi;"

Art. 8. - Articolul 8 litera i) din Legea nr. 14/1972 privind organizarea apararii nationale a Republicii Socialiste Romania se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"i) examineaza si propune Marii Adunari Nationale, Consiliului de Stat sau, dupa caz, Presedintelui Republicii Socialiste Romania, proclamarea starii de necesitate, mobilizarea partiala sau generala, precum si declararea starii de razboi;"

Art. 9. - Articolul 2 alineatul 1 din Decretul nr.1016/1966 privind reglementarea acordarii drapelului de lupta al unitatilor si marilor unitati de toate armele, modificarea anfatisarii pavilioanelor si flamurilor navelor maritime militare si navelor graniceresti, anfiintarea marcii distinctive si marcilor de comandament la navele marinei militare si navele graniceresti, a geacului pentru navele marinei militare si a pavilionului distinctiv pentru navele graniceresti, devenit Legea nr. 44/1966, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 2. - Drapelul se acorda prin decret prezidential atat unitatilor si marilor unitati de toate armele din Ministerul Apararii Nationale, cat si unitatilor din Ministerul de Interne, la anfiintarea acestora."

Art. 10. - Articolul 51 alineatul 1 din Legea nr. 23/1971*) privind apararea secretului de stat an Republica Socialista Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Solemnitatea depunerii juramantului are loc an fata presedintelui si secretarului comitetului executiv al consiliului popular respectiv".

*) Legea nr. 23/1971 a mai fost modificata prin Decretul nr.304/1972, reprodus an C.L.D. nr. II/1972, la pagina 99.

Art. 12. - Articolul 5 din Decretul nr.724/1969 privind protejarea si pastrarea bunurilor de interes national ce reprezinta valori artistice, istorice sau documentare, precum si a unor obiecte continand metale pretioase si pietre pretioase de valoare deosebita, devenit Legea nr. 64/1969, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - Trimiterera peste granita a obiectelor prevazute an acest decret, an vederea organizarii unor expozitii, se poate face numai pe baza unei decizii prezidentiale".

Art. 13. - Decretul nr.859/1966 privind reglementarea modului de atribuire sau schimbare de denumiri, devenit Legea nr. 40/1966, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania - pentru judete, municipii, orase, comune si sate;"

2. Dupa articolul 3 se introduce articolul 31, cu urmatorul cuprins:

"Art. 31. - Atribuirea unor nume de persoane ca denumiri pentru unitatile socialiste, institutii de anvatamant, social-culturale, strazi etc. se face prin decizie prezidentiala".

Art. 14. - Articolul 31 alineatul 1, articolul 66 alineatul final si articolul 69 alineatul 2 din Legea nr. 9/1973 privind protectia mediului anconjurator se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1. "Art. 31. - Calitatea de rezervatie sau monument al naturii se atribuie sau se retrage prin decizie prezidentiala pentru obiectivele mentionate la art. 30 lit. a), b) si c) si prin hotarare a Consiliului de Ministri pentru obiectivele de la lit. d), e) si f), la propunerea Academiei Republicii Socialiste Romania, facuta din initiativa proprie sau la cererea comitetelor executive ale consiliilor populare, a organizatiilor socialiste ori la sesizarea persoanelor fizice".

2. "Competenta consiliului national se stabileste, la propunerea Consiliului de Ministri, prin decret prezidential".

3. "Presedintele, vicepresedintele si secretarul Consiliului National pentru Protectia Mediului Inconjurator se numesc prin decret prezidential".

Art. 15. - Articolul 61 alineatul 3 din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"In cazul abaterilor grave, savarsite de judecatorii de la jduecatorii, tribunale judetene, Tribunalul municipiului Bucuresti si tribunalele militare, ministrul justitiei poate dispune suspendarea acestora pana la solutionarea actiunii disciplinare. In ce priveste judecatorii Tribunalului Suprem care au savarsit abateri grave, suspendarea se poate dispune prin decret prezidential, la propunerea presedintelui tribunalului Suprem".

Art. 16. - Articolul 36 alineatul 3 si articolul 44 alineatul 2 din Legea nr. 60/1968 pentru organizarea si functionarea Procuraturii Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1. "Componenta colegiului se aproba prin decizie prezidentiala, la propunerea procurorului general".

2. "Adjunctii procurorului general se numesc prin decret prezidential, la propunerea procurorului general".

Art. 17. - Articolul 19 din Decretul nr.589/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, devenit Legea nr. 38/1969, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. - Infiintarea, desfiintarea si schimbarea randului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac prin decret prezidential".

Art. 18. - Articolul 5 alineatul 1 din Legea nr. 12/1968 cu privire la apararea, conservarea si folosirea terenurilor agricole se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - Ocuparea si folosirea, definitiv sau temporar, a terenurilor agricole situate an afara vetrei satelor sau a perimetrului construibil al oraselor, an alte scopuri decat productia agricola vegetala, nu se pot face decat an mod exceptional si numai pe baza aprobarii prealabile, date prin:

Art. 19. - Articolul 4 din Decretul nr.620/1973 cu privire la masurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasa a combustibililor si energiei, devenit Legea nr. 140/1973, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - In situatii temeinic justificate an care procesele tehnologice nu permit anlocuirea hidrocarburilor, utilizarea acestora se va aproba prin decizii prezidentiale, la propunerea Consiliului de Ministri".

Art. 20. - Articolul 21 alineatul 1 din Decretul nr.177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21. - aefii cultelor, precum si mitropolitii, arhiepiscopii, episcopii, superintendentii, administratorii-apostolici, vicarii administrativi si altii, avand functii asemanatoare, alesi sau numiti an conformitate cu statutele de organizare ale cultelor respective, nu vor fi recunoscuti an functie decat an baza aprobarii date prin decret prezidential, la propunerea Consiliului de Ministri, an urma recomandarii Departamentului Cultelor".

Art. 21. - Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 88. - Consiliul de Stat:

a) hotaraste asupra nivelului general al preturilor si tarifelor;
b) aproba reglementari referitoare la regimul preturilor si tarifelor, precum si modificarile ce se aduc acestui regim".

2. Dupa articolul 88 se introduc litera A.1 si articolul 881, cu urmatorul cuprins:

"A.1. Presedintele Republicii Socialiste Romania:

Art. 881. - Prin decret prezidential se aproba:

a) limitele maxime de preturi si tarife la principalele grupe si subgrupe de produse si servicii, precum si la obiectele de constructii;
b) preturi si tarife la produsele si serviciile importante pentru economia nationala si nivelul de trai al populatiei; modificarea acestor preturi si tarife;
c) reasezarea preturilor si tarifelor pentru produsele si serviciile precizate an nomenclatura prevazuta la alineatul ultim din prezentul articol;
d) majorarile de preturi si tarife care sunt unice pe tara;
e) majorarile de preturi cu amanuntul - cu exceptia celor pentru legume si fructe - si de tarife pentru serviciile prestate populatiei, din competenta Consiliului de Ministri, ministerelor si celorlate organe prevazute an art. 91, 96 si 106.

Prin decret prezidential se stabileste nomenclatura cuprinzand grupele, subgrupele, produsele, obiectele de constructii si serviciile pentru care preturile se stabilesc potrivit alin. 1 lit. a), b) si c). In aceeasi nomenclatura se vor stabili grupele si subgrupele de produse si servicii pentru care Consiliul de Ministri si organele prevazute an art. 91, 96 si 106 vor stabili preturi si tarife pe sortimente si servicii an cadrul limitelor maxime stabilite potrivit dispozitiilor alin. 1 lit. a)".

3. Prevederile cuprinse an articolele 89 literele b), d) si g), 90 literele b) si c), 91, 95, 96 si 101 se modifica an mod corespunzator an conformitate cu modul an care au fost reglementate atributiile an domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor prin articolul 881, introdus prin prezentul decret.

4. Atributiile prevazute an art. 20 alin. 2 si art. 54 se vor exercita prin decret prezidential.

Art. 22. - Atributiile prevazute pentru Consiliul de Stat la articolele 1-4 si 6 din Decretul nr.338/1972 vor fi exercitate prin decret prezidential, potrivit competentelor an domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor, astfel cum au fost stabilite an art. 881 introdus, an Legea nr. 19/1971, prin prezentul decret.


Vineri, 21 iunie 2024, 04:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.