ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.117 din 25 septembrie 2002
privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2002
Textul actului publicat în M.Of. nr. 708/27 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Se alocă de la bugetul de stat suma de 8 miliarde lei din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pe anul 2002, la capitolul 60.01 „Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații”, pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicilor.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează organizațiilor pensionarilor care au cel puțin 15 filiale în teritoriu și un număr de peste 15.000 de membri cotizanți, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. - Cheltuielile ce pot fi efectuate din sumele repartizate potrivit prevederilor art. 1 sunt următoarele:

a) ajutoare materiale pentru persoanele vârstnice, membri ai oganizațiilor de pensionari, aflate în situații de dificultate, care se vor acorda în proporție de cel puțin 90% din sumele repartizate;
b) cheltuieli pentru organizarea de excursii și activități cultural-artistice;
c) cheltuieli pentru organizarea de mese rotunde, conferințe și seminarii privind persoanele vârstnice;
d) tipărire de materiale informative și diplome de onoare;
e) chirii pentru săli în care se organizează adunări festive și spectacole artistice.

Art. 3. - (1) Președinții organizațiilor pensionarilor răspund de modul de utilizare a sumelor repartizate în concordanță cu destinațiile stabilite la art. 2.

(2) Sumele rămase neutilizate până la sfârșitul anului 2002 se vor restitui Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și se vor face venit la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale.

Art. 4. - Președinții organizațiilor pensionarilor vor prezenta Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2003, un raport cu privire la modul în care au fost cheltuite sumele repartizate, pe categoriile de destinații stabilite la art. 2.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 25 septembrie 2002.
Nr. 117.


ANEXĂ

SUMELE
repartizate organizațiilor pensionarilor

---------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                        Suma
crt.  Denumirea organizației                         repartizată 
                                       - milioane lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Uniunea Generală a Pensionarilor din România                 2.000
 2. Federația Națională a Pensionarilor din România                1.700
 3. Confederația „Unirea” a Pensionarilor                     1.275
 4. Federația Caselor de Ajutor Reciproc                     1.175
 5. Asociația Națională a Veteranilor de Război                  1.000
 6. Uniunea Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere        150
 7. Asociația Foștilor Deținuți Politici                      150
 8. Asociația Veteranilor de Război din Ministerul de Interne            100
 9. Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor de Veterani            150
10. Alianța Pensionarilor din România                        75
11. Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere       100
  din Ministerul de Interne
12. Asociația Pensionarilor I.O.V.R.                         50
13. Federația Română a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomuniști     75
---------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL:                                    8.000
---------------------------------------------------------------------------------------------


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 22:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.