LEGE nr.557 din 15 octombrie 2002
privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 767/22 oct. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța Guvernului nr.44 din 27 iulie 1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România, emisă în temeiul art. 1 pct. 11 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.278 din 27 iulie 1998.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 15 octombrie 2002.
Nr. 557.


Vineri, 01 martie 2024, 04:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.