LEGE nr.580 din 23 octombrie 2002
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
Textul actului publicat în M.Of. nr. 780/25 oct. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.725 din 14 noiembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 177/2002, se completează după art. 21 cu art. 22 cu următorul cuprins:

„Art. 22. - Prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) nu se aplică următoarelor categorii de persoane:

a) cetățenii români care pleacă în străinătate pentru a urma tratament medical, a participa la simpozioane, conferințe, studii, manifestări cultural-sportive, a efectua o vizită pe bază de invitație ori în situația îmbolnăvirii sau decesului unei rude stabilite în străinătate. În aceste situații se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte scopul călătoriei și asigurarea financiară a acesteia;
b) minorul sub 14 ani, înscris în pașaportul părinților;
c) minorul care se deplasează la rude sau la părintele/părinții care lucrează ori sunt stabiliți în statul de destinație;
d) cetățenii români care se deplasează în străinătate ca urmare a unui angajament de muncă, pe baza unui permis de muncă valabil pentru țara de destinație, indiferent de durata deplasării;
e) cetățenii români care călătoresc în statele vecine în baza permisului de mic trafic sau trecere simplificată, eliberat de autoritățile de frontieră.”

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 23 octombrie 2002.
Nr. 580.


Marți, 05 decembrie 2023, 13:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.