CIRCULARĂ nr.21 din 1 iulie 2002
privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți
Textul actului publicat în M.Of. nr. 829/18 noi. 2002

În Circulara Băncii Naționale a României nr. 21/2002 privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.521 din 18 iulie 2002, se face următoarea rectificare:
- la pct. 7, art. 56 alin. (2), în loc de: ....în propriul sistem interbancar...” se va citi: ....în propriul sistem intrabancar...”.


Marți, 06 decembrie 2022, 13:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.