LEGE nr.662 din 16 decembrie 2002
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 930/19 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 3 august 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002, se completează după cum urmează:

- La articolul 16, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

"(31) Pentru activitatea de interes public desfășurată de notarii publici, care implică determinarea, colectarea și virarea la buget, potrivit legii, a taxelor de timbru aferente actelor notariale, se admite la deducere în plus un procent de 5% din volumul taxelor de timbru încasate și virate."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 16 decembrie 2002.
Nr. 662.


Vineri, 03 februarie 2023, 18:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.