DECLARAȚIE-APEL
a Parlamentului României adresată Parlamentului European, parlamentelor naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare, pentru sprijinirea aderării României la Uniunea Europeană
Textul actului publicat în M.Of. nr. 947/23 dec. 2002

Întruniți în sesiune comună, noi, membrii Parlamentului României, adoptăm următoarea

DECLARAȚIE - APEL
adresată Parlamentului European, parlamentelor naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare

În decembrie 1989, prin răsturnarea dictaturii comuniste, România s-a alăturat statelor care împărtășesc valorile democrației, statului de drept și economiei de piață.

După anul 1989 opțiunea fundamentală a întregii societăți românești a devenit reîntoarcerea, definitivă și irevocabilă, în spațiul european al libertății, securității, civilizației și prosperității. Pentru politica României integrarea în Uniunea Europeană este o prioritate strategică, atingerea acestui obiectiv întrunind consensul întregii societăți.

Conștientă fiind de faptul că, în momentul aderării, statutul de membru al Uniunii Europene implică atât drepturi, cât și responsabilități, România și-a propus ca procesul integrării sale în Uniunea Europeană să se încheie la 1 ianuarie 2007.

Parlamentul României salută faptul că recenta reuniune a Consiliului European de la Copenhaga a reținut, ca obiectiv comun, 2007 drept an al aderării României la Uniunea Europeană, stabilind totodată un program detaliat și clar în vederea îndeplinirii criteriilor de aderare, precum și o asistență suplimentară de preaderare pentru perioada 2004-2006.

Parlamentul României salută Declarația comună intitulat㠄O singură Europă”, privind natura continuă, cuprinzătoare și ireversibilă a procesului de extindere a Uniunii, adoptată la Copenhaga de Uniunea Europeană și de statele care au finalizat negocierile de aderare, declarație prin care se exprimă garanția politică și juridică a sprijinului acordat țării noastre pentru aderare.

Având în vedere deschiderile politice majore prefigurate prin deciziile de la Copenhaga, noi, membrii Parlamentului României, ne adresăm membrilor Parlamentului European, ai parlamentelor naționale ale celor 15 state membre ale Uniunii Europene și ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare, cu convingerea că România va fi sprijinită în continuare în vederea accelerării procesului de negociere și finalizare a acestuia prin semnarea Tratatului de aderare în primul semestru al anului 2004. Aceasta ar permite participarea parlamentarilor români, cu statut de observator, la lucrările Parlamentului European, încă de la începutul viitoarei legislaturi a acestuia.

Ne exprimăm convingerea că România va participa la procesul istoric de construire a unei viitoare Uniuni Europene lărgite, unite și stabile. Parlamentul României apreciază că țara noastră, ca membru al Uniunii Europene, va contribui la extinderea spațiului de libertate și justiție, precum și la dezvoltarea politicii externe și de securitate comună.

România își exprimă încrederea că va beneficia și în continuare de sprijinul ferm al Uniunii pentru a încheia cu succes pregătirea pentru aderare și în caracterul inclusiv și unitar al actualului proces de lărgire a Uniunii Europene.

Această declarație a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 19 decembrie 2002.

VALER DORNEANU,
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

NICOLAE VĂCĂROIU,
PREȘEDINTELE SENATULUI

București, 19 decembrie 2002.
Nr. 3.


Duminică, 19 mai 2024, 23:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.