HOTĂRÂRE nr.15 din 19 decembrie 2002
pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 947/23 dec. 2002

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.16/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.178 din 27 iulie 1993, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.58 din 2 februarie 2001, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 201, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Senatul aprobă bugetul propriu înaintea dezbaterii bugetului de stat și îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. Execuția bugetului propriu este aprobată de plenul Senatului după verificarea de către chestorii Senatului.”

2. Articolul 202 se abrogă.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 decembrie 2002.
Nr. 15.


Luni, 20 mai 2024, 00:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.