DECIZIE nr.997 din 20 decembrie 2002
privind stabilirea gradului de deschidere a pieței interne a gazelor naturale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 947/23 dec. 2002

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.924 din 18 decembrie 2002, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se stabilește gradul de deschidere a pieței interne a gazelor naturale la un nivel de până la 30% din consumul intern total în anul 2002, de 15.911,1 milioane m3.

Art. 2. - Cantitatea totală alocată consumatorilor eligibili pentru anul 2003, corespunzător gradului de deschidere a pieței interne de gaze naturale stabilit la art. 1, este de 4.773,3 milioane m3.

Art. 3. - Acreditarea unor noi consumatori eligibili și reconfirmarea acreditării se vor realiza de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale ANRGN potrivit prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002.

Art. 4. - Departamentul prețuri, tarife, reglementări comerciale, protecția consumatorilor și Serviciul legislație, contencios vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie

București, 20 decembrie 2002.
Nr. 997.


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 05:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.