ORDIN nr.1.754 din 18 decembrie 2002
al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii, a actualizării sumelor fixe, precum și a baremului anual pentru calculul plăților anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată și modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările și completările ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 947/23 dec. 2002

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3), ale art. 13 alin. (2), (3), (4) și (6) din Ordonanța Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată și modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor publice
emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii și pensii, definite la art. 22, 23 și 44 din Ordonanța Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată și modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările și completările ulterioare, realizate în anul 2003, se stabilește următorul barem lunar:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Venitul lunar impozabil                  Impozitul lunar
    (lei)                         (lei)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
până la 2.100.000               18%
2.100.001-5.200.000         378.000 + 23% pentru ceea ce depășește suma de 2.100.000 lei
5.200.001-8.300.000        1.091.000 + 28% pentru ceea ce depășește suma de 5.200.000 lei
8.300.001-11.600.000        1.959.000 + 34% pentru ceea ce depășește suma de 8.300.000 lei
peste 11.600.000          3.081.000 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 11.600.000 lei
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 2. - (1) Prin venituri realizate în anul 2003 se înțelege orice sumă primită sub formă de salarii sau de pensii începând cu luna ianuarie 2003, cu excepția plăților reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2002, care sunt considerate venituri realizate în anul 2002.

(2) Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculează prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea contribuabilului.

Art. 3. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 sumele fixe prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.7/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

a) deducerea personală de bază prevăzută la art. 12 alin. (2) este de 1.800.000 lei pe lună;
b) suma neimpozabilă reprezentând contravaloarea darurilor acordate copiilor minori ai angajaților cu ocazia zilei de 1 iunie și a sărbătorilor Crăciunului sau a altor sărbători similare, specifice altor culte religioase recunoscute de lege, precum și angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, pentru fiecare persoană și eveniment, prevăzută la art. 5 lit. b), este de 1.100.000 lei;
c) suma fixă neimpozabilă lunară pentru veniturile din pensii, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) și la art. 44 alin. (1) și (4), este de 5.700.000 lei;
d) suma neimpozabilă pentru veniturile obținute din jocuri de noroc și din premii, în bani și/sau în natură, prevăzute la art. 39, pentru fiecare câștig realizat, de la același organizator sau plătitor, într-o singură zi, este de 6.800.000 lei inclusiv.

Art. 4. - Baremul anual pentru stabilirea impozitului reprezentând plăți anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.7/2001, este următorul:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Venitul anual impozabil                  Impozitul anual
    (lei)                          (lei)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
până la 25.200.000           18%
25.200.001-162.400.000   4.536.000 + 23% pentru ceea ce depășește suma de 25.200.000 lei
62.400.001-199.600.000   13.092.000 + 28% pentru ceea ce depășește suma de 62.400.000 lei
99.600.001-139.200.000   23.508.000 + 34% pentru ceea ce depășește suma de 99.600.000 lei
peste 139.200.000     36.972.000 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 139.200.000 lei
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.754.


Luni, 20 mai 2024, 00:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.