LEGE nr.25 din 13 ianuarie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 45/28 ian. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.708 din 27 septembrie 2002, cu următoarele modificări:

1. Partea introductivă a articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Bovinele existente pe teritoriul României sunt supuse procesului de identificare și înregistrare prin realizarea următoarelor acțiuni:"

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Agenția Națională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor este coordonatorul programului și proprietarul bazei de date privind identificarea și înregistrarea bovinelor, pentru realizarea trasabilității.

(2) Condițiile de folosire a bazei de date privind identificarea și înregistrarea bovinelor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, la propunerea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu» și a Agenției Naționale Sanitare Veterinare."

3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Aplicarea mărcilor auriculare se va efectua de către medicii veterinari concesionari, în baza unui act adițional la contractul de concesiune încheiat între medicul veterinar concesionar și Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin Agenția Domeniilor Statului, în colaborare cu specialiștii din cadrul oficiilor județene de selecție și reproducție a animalelor."

4. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(4) Contravaloarea mărcilor auriculare și a pașaportului individual se suportă din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor."

5. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"(4) Consiliile locale nu vor mai elibera bilete de adeverire a proprietății bovinelor pentru care s-au eliberat pașapoarte."

6. Alineatele (1) și (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Bovinele identificate și înregistrate se sacrifică numai în unități de sacrificare autorizate sanitar veterinar, unități care au obligația de a preda lunar, pe bază de tabel, direcției sanitare veterinare județene și, respectiv, a municipiului București mărcile auriculare și pașapoartele individuale ale bovinelor sacrificate.

(2) Bovinele identificate și înregistrate care au fost sacrificate de urgență vor fi expediate către unitățile de sacrificare autorizate sanitar veterinar, unități care au obligația de a preda lunar, pe bază de tabel, direcției sanitare veterinare județene și, respectiv, a municipiului București mărcile auriculare și pașapoartele individuale ale bovinelor sacrificate."

7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Consiliile locale comunale, orășenești, precum și structurile Ministerului de Interne vor acorda sprijinul necesar agențiilor Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pentru realizarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor."

8. Litera h) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

"h) sacrificarea bovinelor identificate și înregistrate în alte locuri decât în unitățile de sacrificare autorizate sanitar veterinar, cu amendă de la 60.000.000 lei la 70.000.000 lei."

9. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 14 și aplicarea sancțiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de către medicii veterinari de stat, precum și de medicii veterinari concesionari cu atribuții de inspectori ai poliției sanitare veterinare, delegați de Agenția Națională Sanitară Veterinară."

10. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 13 ianuarie 2003.
Nr. 25.


Marți, 07 februarie 2023, 06:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.