LEGE nr.27 din 13 ianuarie 2003
pentru înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Biharia
Textul actului publicat în M.Of. nr. 45/28 ian. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Tămășeu, județul Bihor, având în componență satele Tămășeu, Niuved, Parhida și Satu Nou, prin reorganizarea comunei Biharia din același județ.

(2) Reședința comunei Tămășeu se stabilește în satul Tămășeu.

Art. 2. - (1) Comuna Biharia, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, va avea în componență satele Biharia și Cauaceu.

(2) Reședința comunei Biharia rămâne în satul Biharia.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților publice locale în comuna Tămășeu, județul Bihor, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Tămășeu.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Bihor și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Bihor și Consiliul Local al Comunei Biharia, vor repartiza veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Biharia între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Tămășeu vor fi administrate și gestionate prin autoritățile publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul județului Bihor.

(3) Bugetul comunei Tămășeu pe anul 2003 se va elabora de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Bihor.

(4) Operațiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Biharia și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Tămășeu.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritățile administrației publice locale din comuna Biharia, județul Bihor, vor funcționa în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 13 ianuarie 2003.
Nr. 27.


Joi, 23 martie 2023, 00:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.