LEGE nr.60 din 11 martie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi
Textul actului publicat în M.Of. nr. 183/24 mar. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.311 din 10 mai 2002, cu următoarele modificări:

1. Litera b) a articolului 1 va avea următorul cuprins:

"b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor."

2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"b) orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecție și pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a mușcat o persoană."

3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:"

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Prevederile art. 3 și 4 nu se aplică unităților de poliție, de jandarmerie, celorlalte unități militare, vămilor și serviciilor publice de securitate, protecție și pază, precum și în cazul spectacolelor demonstrative organizate sau al unor filmări."

5. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(4) Accesul câinilor prevăzuți la art. 1 lit. b), precum și al exemplarelor cu potențial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum și în părțile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în lesă de către o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuți în prezentul alineat este permis fără botniță și fără lesă."

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Dresajul și antrenamentul câinilor prevăzuți la art. 1 sunt permise numai în centre speciale sau în alte locuri autorizate, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orășenești, municipale sau ale sectoarelor municipiului București.

(2) Dresorii care activează în centrele speciale trebuie să facă dovada pregătirii și atestării lor profesionale și vor fi autorizați din 3 în 3 ani de o comisie formată din câte un reprezentant al Asociației Chinologice Române, Ministerului de Interne și Agenției Naționale Sanitare Veterinare. Autorizația va fi vizată anual. Sunt permise dresajul și antrenamentul câinilor prevăzuți la art. 1 de către deținător, pe proprietatea sa, cu asumarea tuturor răspunderilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență."

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de deținătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare vătămarea corporală gravă, pedeapsa este cea prevăzută la art. 181-184 Cod penal.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) Acțiunea penală prevăzută la alin. (1) și (2) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală." 8. Articolul 12 se abrogă.

9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani și confiscarea acestora."

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum și de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani."

11. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

"(3) Până la înființarea Autorității de Supraveghere Canină câinii menționați la art. 1 vor fi înregistrați și identificați prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deținătorului temporar, de către asociația prevăzută la alin. (2), menționându-se codul în carnetul de sănătate și în adeverința eliberată."

12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează Autoritatea de Supraveghere Canină în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității de Supraveghere Canină va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înființarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 11 martie 2003.
Nr. 60.


Sâmbătă, 25 mai 2024, 15:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.