LEGE nr.95 din 18 martie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 195/26 mar. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.138 din 17 octombrie 2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.786 din 29 octombrie 2002, cu următoarea completare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

"Articol unic. - La articolul 45 din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 10 septembrie 2002, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

«(3) Pentru șederea în stațiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale, între 0,5% și 5%, la tarifele practicate de unitățile hoteliere pentru o singură noapte de cazare, indiferent de durata sejurului.»"

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 18 martie 2003.
Nr. 95.


Joi, 23 mai 2024, 05:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.