LEGE nr.103 din 27 martie 2003
pentru înființarea comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov, prin reorganizarea comunei Voila
Textul actului publicat în M.Of. nr. 222/3 apr. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov, având în componență satul Sâmbăta de Sus și Stațiunea Climaterică Sâmbăta, prin reorganizarea comunei Voila din același județ.

(2) Reședința comunei Sâmbăta de Sus se stabilește în satul Sâmbăta de Sus.

Art. 2. - (1) Comuna Voila, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Voila, Sâmbăta de Jos, Cincșor, Dridif, Voivodeni și Ludișor.

(2) Reședința comunei Voila rămâne în satul Voila.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Sâmbăta de Sus.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Brașov și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Brașov și Consiliul Local al Comunei Voila, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Voila între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Sâmbăta de Sus se administrează și se gestionează prin autoritățile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul județului Brașov.

(3) Bugetul comunei Sâmbăta de Sus pe anul 2004 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Brașov.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Voila și delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Sâmbăta de Sus.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritățile administrației publice locale din comuna Voila, județul Brașov, funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 27 martie 2003.
Nr. 103.


Duminică, 14 aprilie 2024, 14:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.