LEGE nr.105 din 2 aprilie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 232/5 apr. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.175 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.911 din 14 decembrie 2002, cu următoarea completare:

- După punctul 1 se introduce punctul 11 cu următorul cuprins:

"11. - După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:

Art. 101. - Modul de calcul al drepturilor salariale prevăzute la art. 10 se stabilește prin norme metodologice elaborate de Ministerul Industriei și Resurselor și aprobate de Guvern."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 2 aprilie 2003.
Nr. 105.


Luni, 15 aprilie 2024, 21:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.