LEGE nr.151 din 14 aprilie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 277/19 apr. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.131 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.763 din 18 octombrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pune în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare pentru societățile comerciale din portofoliul propriu, implementează și monitorizează strategiile sectoriale de dezvoltare și restructurare pentru aceste societăți comerciale, precum și pentru cele privatizate și urmărește eficiența economică a acestora."

2. La articolul unic punctul 2, litera e1) a alineatului (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"e1) punerea în aplicare, urmărirea și monitorizarea realizării strategiilor sectoriale de dezvoltare și restructurare a societăților comerciale din portofoliul propriu și a celor privatizate."

3. La articolul unic punctul 3, articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - Obligațiile specifice ale societăților comerciale din portofoliul propriu, care au fost privatizate, privind furnizarea de informații în vederea asigurării monitorizării vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 14 aprilie 2003.
Nr. 151.


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 18:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.