LEGE nr.140 din 14 aprilie 2003
pentru înființarea comunei Roșiori prin reorganizarea comunei Diosig, județul Bihor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 284/23 apr. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Roșiori, județul Bihor, prin preluarea satelor Roșiori, Mihai Bravu și Vaida de la comuna Diosig, județul Bihor. Reședința comunei Roșiori se stabilește în satul Roșiori.

(2) Comuna Diosig are în componență satele Diosig și Ianca, iar ca reședință satul Diosig.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Roșiori, județul Bihor, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Roșiori.

Art. 3. - (1) Consiliul Județean Bihor și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 2 alin. (1) împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Bihor și Consiliul Local al Comunei Diosig repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Diosig între comunele prevăzute la art. 1.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Roșiori se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul județului Bihor.

(3) Bugetul comunei Roșiori pe anul 2003 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 2 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Bihor.

(4) Operațiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Diosig și delegatul desemnat, prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Roșiori.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritățile administrației publice locale din comuna Diosig, județul Bihor, funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 14 aprilie 2003.
Nr. 140.


Duminică, 16 iunie 2024, 22:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.