LEGE nr.208 din 16 mai 2003
pentru înființarea comunei Păulești, prin reorganizarea comunei Tulnici, județul Vrancea
Textul actului publicat în M.Of. nr. 351/22 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Păulești, județul Vrancea, având în componență satele Păulești și Hăulișca, prin reorganizarea comunei Tulnici din același județ.

(2) Reședința comunei Păulești se stabilește în satul Păulești.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Tulnici are în componență satele Coza, Greșu și Lepșa.

(2) Reședința comunei Tulnici rămâne în satul Tulnici.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Păulești, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Păulești.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Vrancea și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Vrancea și Consiliul Local al Comunei Tulnici, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Tulnici între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Păulești se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul județului Vrancea.

(3) Bugetul comunei Păulești pe anul 2003 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Vrancea.

(4) Operațiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Tulnici și delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Păulești.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Tulnici funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2003.
Nr. 208.


Vineri, 01 martie 2024, 03:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.