LEGE nr.392 din 30 septembrie 2003
pentru stabilirea parității între dolarul cliring și dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligațiilor ce derivă din scrisorile de contragaranție, exprimate în dolari cliring, pe relația Republica Islamică Iran
Textul actului publicat în M.Of. nr. 696/6 oct. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Pentru soluționarea contragaranțiilor existente în sold la Banca Comercială Română - S.A. pe relația Republica Islamică Iran, exprimate în moneda de cont dolar cliring, cuantumul obligațiilor de plată se stabilește având în vedere că un dolar cliring este egal cu 0,8 dolari S.U.A.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 30 septembrie 2003.
Nr. 392.


Vineri, 01 martie 2024, 01:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.