LEGE nr.408 din 17 octombrie 2003
pentru declararea ca oraș a comunei Roznov, județul Neamț
Textul actului publicat în M.Of. nr. 740/22 oct. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Comuna Roznov, județul Neamț, se declară oraș.

(2) Satele Chintinici și Slobozia aparțin orașului Roznov.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 17 octombrie 2003.
Nr. 408.


Joi, 09 februarie 2023, 11:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.