LEGE nr.410 din 17 octombrie 2003
privind declararea ca oraș a comunei Berbești, județul Vâlcea
Textul actului publicat în M.Of. nr. 740/22 oct. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Comuna Berbești, județul Vâlcea, se declară oraș.

(2) Satele Dămțeni, Dealu Aluniș, Roșioara, Târgu Gângulești și Valea Mare aparțin orașului Berbești.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 17 octombrie 2003.
Nr. 410.


Vineri, 02 decembrie 2022, 21:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.