ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.101 din 24 octombrie 2003
pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 747/26 oct. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.34 din 22 ianuarie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(2) Atribuirea terenului se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, în limita suprafețelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București în care este situat terenul."

2. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare față de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile."

3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(3) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al cumunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București în care solicitantul are domiciliul."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,
Alexandru Farcaș,
secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administrația publică,
Ilie Ștefan,
secretar de stat

București, 24 octombrie 2003.
Nr. 101.


Duminică, 02 aprilie 2023, 14:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.