ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.104 din 24 octombrie 2003
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 747/26 oct. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, în condițiile art. 1562 din Codul civil, pe termen de 180 de zile, a cantităților de 2.332.780,92 tone cărbune energetic și 179.336,4 tone păcură, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care vor fi acordate Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialelor sale: Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Turceni - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Rovinari - S.A. și Societatea Comercială "Electrocentrale" București - S.A., Regiei Autonome pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale.

Art. 2. - (1) În cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1 și după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Națională a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculate la prețurile pieței, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naștere la încasarea acestora.

(2) Până la desdăunarea integrală a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, societățile comerciale debitoare vor suporta penalități de întârziere la plată, la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanțele bugetare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu

Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

Ministru delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 24 octombrie 2003.
Nr. 104.


ANEXĂ

CANTITĂȚILE DE COMBUSTIBIL
împrumutate din rezervele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat

                             - tone -
------------------------------------------------------------------
Nr.
crt. Unitatea              Cărbune   Păcură
------------------------------------------------------------------
 1. Termoelectrica - S.A.        300.000,00   30.000
 2. Electrocentrale Deva - S.A.     138.841,22
 3. Electrocentrale Rovinari - S.A.           6.000
 4. Electrocentrale Turceni - S.A.   150.000,00   7.000
 5. Electrocentrale București - S.A.  150.000,00   57.000
 6. RAAN Sucursala "ROMAG-TERMO"    277.000,00
 7. C.E.T. Arad - S.A.         100.000,00   9.000
 8. C.E.T. Bacău - S.A.         250.000,00   9.500
 9. C.E.T. Brașov - S.A.        150.000,00
10. Electrocentrale Oradea - S.A.    200.000,00
11. Uzina Electrica Zalău - S.A.     50.000,00   1.000
12. Electrocentrale Timișoara - S.A.  167.730,60   4.000
13. C.E.T. Iași - S.A.                 15.000
14. Termoelectrica Ploiești - S.A.           10.000
15. C.E.T. Pitești - S.A.                2.500
16. C.E.T. Botoșani - S.A.               10.000
17. Termica Suceava - S.A.               7.000
18. C.E.T. Calafat - S.A.                1.000
19. C.E.T. Govora - S.A.        399.209,1
20. Energoterm Reșița - S.A.              5.000
21. Proditerm Bistrița                 5.000
22. RAM Buzău                       336,404
------------------------------------------------------------------
  TOTAL:              2.332.780,92   179.336,40
------------------------------------------------------------------


Marți, 06 decembrie 2022, 06:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.