ORDONANȚĂ nr.17 din 30 ianuarie 1996
privind compensarea creantelor și angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
Textul actului publicat în M.Of. nr. 24/31 ian. 1996

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - (1) Se pot efectua compensări ale creanțelor și angajamentelor între Regia Autonomă de Electricitate "Renel" și antreprenorii de investiții și/sau furnizorii de echipamente, de materiale și prestatorii de servicii, pentru investițiile cuprinse în listele anuale, anexe la bugetul de stat, cu acoperire financiară din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, în limita sumelor datorate drept taxe de dezvoltare stabilite pentru energia electrică și termică livrată, pe baza situațiilor de lucrări și a facturilor pentru livrarea de echipamente, materiale și prestări de servicii, fără a depăși sumele aprobate pentru lucrările executate, echipamentele și materialele livrate ori serviciile prestate.

(2) Prevederile alin. 4 al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.208 din 10 august 1994, așa cum a fost aprobată prin Legea nr. 136/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.368 din 30 decembrie 1994, se înlocuiesc cu prevederile alin. (1) din prezenta ordonanță, iar Instrucțiunile nr. 92.514/175.805 din 9 septembrie 1994, emise în baza art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994, se vor modifica și se vor completa corespunzător de către Ministerul Industriilor și Ministerul Finanțelor.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministrul industriilor,
Alexandru Stănescu

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 30 ianuarie 1996.
Nr. 17.


Vineri, 19 iulie 2024, 03:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.