HOTĂRÂRE nr.19 din 18 noiembrie 2003
privind demisia unui senator
Textul actului publicat în M.Of. nr. 823/20 noi. 2003

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Dan Constantinescu, ales în Circumscripția electorală nr. 4 Bacău, aparținând Grupului parlamentar al P.N.L., și declară vacant locul de senator deținut de acesta, începând cu data de 25 noiembrie 2003.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 18 noiembrie 2003.
Nr. 19.


Vineri, 31 martie 2023, 00:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.